راه آهن سریع السیر اوراسیا تجارت چین و اروپا را تقویت می کند – اخبار تاجیکستان

طرح کمربند و جاده به طور قابل توجهی ارتباطات ریلی بین چین و اروپا را بهبود بخشیده است و امکان افزایش قابل توجه تجارت را فراهم کرده است.

پس از یک دهه توسعه تحت طرح کمربند و جاده، حمل و نقل ریلی اوراسیا در مقایسه با حمل و نقل دریایی بسیار سریع شده است.

این سرویس سریع باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود و برای صنعت ضروری است.

راه آهن سریع السیر بلگراد-بوداپست ساخت چین، رابط اصلی چین و این قسمت از اروپا خواهد بود و حضور شرکت های زیرساخت چینی اتصال اروپا به این زیرساخت ریلی را تسریع خواهد کرد.