راه اندازی شرکت Sipar Guruh LLC در شهر تورسون زاده – اخبار تاجیکستان

امامعلی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و رئیس مجلس اولی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه رستمی امامعلی شرکت با مسئولیت محدود سیپار گوروح را در تورسون زاده راه اندازی کردند. سرویس مطبوعاتی رئیس دولت گزارش داد.

شرکت سیپار گوروخ در چارچوب سالهای توسعه صنعتی (2022-2026) ساخته شده است و اجرای اهداف برنامه دولتی توسعه مجتمع حمل و نقل جمهوری تاجیکستان برای سال 2025، فعالیت اصلی آن است. در مونتاژ و نصب خودروهای ویژه نظامی و غیرنظامی.

در این شرکت جدید که با همکاری شرکای توسعه تاسیس شده است، در مرحله اول با واردات تک تک قطعات از خارج از کشور، مونتاژ و نصب 17 نوع خودروی خاص ایجاد شد که در آینده این رقم افزایش خواهد یافت.

همانطور که گزارش شده، قطعات جداگانه برای آماده سازی خودروهای ویژه نظامی و غیرنظامی عمدتاً از شرکت STREIT GROUP امارات متحده عربی تحویل داده می شود.

ظرفیت سالانه بنگاه صنعتی جدید تنها 120 دستگاه خودرو است که در آینده با احتساب تقاضا، این تعداد افزایش خواهد یافت.

وسایل نقلیه مونتاژ شده در این شرکت با هدف تامین واحدهای نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان است. همچنین قرار است در آینده به کشورهای خارجی صادر شود.

ایجاد و راه‌اندازی تسهیلات جدید صنعت خودرو بر اساس دستورالعمل‌ها و دستورالعمل‌های امامعلی رحمان رئیس دولت، یکی از گام‌های مهم و مؤثر در راستای توسعه این بخش در کشور محسوب می‌شود.

با راه اندازی این بنگاه در تورسون زاده برای 100 نفر شغل و دستمزد مناسب فراهم شد.

بر اساس برنامه، کارکنان این شرکت در آینده در دوره های آموزشی کوتاه مدت مونتاژ و نصب این نوع حمل و نقل توسط مشهورترین شرکت های خودروسازی کشورهای توسعه یافته شرکت خواهند کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس شورای اسلامی اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی با روند تولید و بررسی فنی آشنا شدند. از اولین ماشین آلات تهیه شده در این شرکت.

مطابقت حمل و نقل این شرکت، به گفته کارشناسان صنعت، مطابق با الزامات و هنجارهای جهانی مهندسی مکانیک است.

احداث یک شرکت حمل و نقل در جمهوری تاجیکستان یکی از گام های مهم در راستای اجرای چهارمین هدف راهبردی است – صنعتی شدن شتابان کشور، به گفته مسئولین، زمینه مساعدی را برای تعمیر و تولید محصولات دیگر ایجاد می کند. انواع تجهیزات داخل کشور