رایزنی های بین بخشی در مورد ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه برگزار شد – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 24 تا 25 آوریل 2023، در شهر دوشنبه، به ریاست طرف تاجیکستان، رایزنی های بین بخشی در مورد ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به عنوان یک نهاد دائمی جداگانه برگزار شد. . وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد.

این رویداد مطابق با تصمیم شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای سازماندهی شد “در مورد بهبود مکانیسم های مقابله با چالش ها و تهدیدهای امنیتی” که در 17 سپتامبر 2021 پس از بیستمین سالگرد اجلاس سران سازمان در تاجیکستان