رایزنی های سیاسی وزارت امور خارجه تاجیکستان و قطر – اخبار تاجیکستان

وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش می دهد که در 5 می، دور دیگری از رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و دولت قطر در دوشنبه برگزار شد.

ریاست هیئت تاجیکستان بر عهده مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه و ریاست هیئت قطر بر عهده سلطان بن سعد المریخی وزیر دولت در امور بین الملل قطر بود.

در این رایزنی، طرفین در خصوص وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری، حقوقی، فرهنگی، علمی، آموزشی و بهداشتی و همچنین همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند. چارچوب سازمان های منطقه ای و بین المللی