روسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان در مراسم افتتاحیه مدرسه جدید در منطقه دوستی شرکت کردند – اخبار تاجیکستان

در 10 می 2023 در شهر دوشنبه در کاخ ملت، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – رهبر ملت، امامعلی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان در این مراسم شرکت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاتارستان از آغاز ساخت مدرسه جدید در منطقه دوستی منطقه ختلون خبر داد.

نمایندگان بخش آموزش و فعالان منطقه در محل ساخت این مدرسه که برای 1080 صندلی در دو شیفت طراحی شده است، گرد هم آمدند.

در ابتدا پیشکسوتان بخش آموزش و پرورش از هر طرف یک نفر ایجاد مدرسه را نشانه دوستی ابدی بین کشورهای دوست و برادر و با آرزوی خیر به نام گسترش روابط دوستانه بین تاجیکستان و ترکمنستان خواندند و از روسای جمهور درخواست کردند. دولت شروع به ساخت یک مؤسسه آموزشی متوسطه به نام مختومقلی در ولسوالی دوستی منطقه ختلان می کند.

امامعلی رحمان رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان با احساس اعتماد فراوان به منظور کمک به توسعه بخش آموزش در چارچوب روابط دوستانه و برادرانه بین مردم تاجیکستان و ترکمنستان با عبارت “مجاز است، برای شما آرزوی موفقیت و موفقیت داریم”، ساخت یک موسسات آموزش عمومی متوسطه را به نام مختومقلی در مزرعه دخکان ارگش سلطانوف ولسوالی دوستی راه اندازی کرد.