روسیه و تاجیکستان توافقنامه ای را برای به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای مقررات فنی امضا کردند – اخبار تاجیکستان

Rosstandart و آژانس استانداردسازی، اندازه‌شناسی، گواهینامه و بازرسی بازرگانی تاجیکستان توافقنامه‌ای را درباره به رسمیت شناختن متقابل استانداردها و مقررات فنی امضا کردند. دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه، رئیس کمیسیون بین‌دولتی همکاری‌های نظامی-اقتصادی در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) روز پنجشنبه در دوشنبه در دوشنبه اعلام کرد.

«در حاشیه کمیسیون امروز، توافقنامه ای بین دو آژانس با تاجیکستان در مورد به رسمیت شناختن متقابل استانداردها و مقررات فنی امضا شد. این نیز مبنای یک سیاست صنعتی واحد و یکسان سازی رویکردها (در چارچوب CSTO) را تشکیل می دهد.» او پس از این نشست گفت.