روسیه و تاجیکستان در اکتشافات فضایی همکاری خواهند کرد – اخبار تاجیکستان

Roscosmos به همراه وزارت امور خارجه روسیه از طرف دولت روسیه با تاجیکستان در مورد همکاری در اکتشاف و استفاده از فضا برای اهداف صلح آمیز مذاکره و امضا خواهد کرد. به گزارش تاس، این در فرمان کابینه وزیران که توسط میخائیل میشوستین، نخست وزیر فدراسیون روسیه امضا شد، آمده است.

دستور دادن به شرکت دولتی فعالیت‌های فضایی روسکوسموس به همراه وزارت خارجه روسیه برای انجام مذاکرات با طرف تاجیکستان و پس از حصول توافق، توافقنامه مذکور را از طرف دولت فدراسیون روسیه امضا کنند تا تغییراتی در آن ایجاد شود. در این سند که در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شده است، آمده است.