زمین لرزه ای در خاک تاجیکستان به ثبت رسید – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس ژئوفیزیک آکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان، سرویس مطبوعاتی CoES RT در تاریخ 19 آوریل 2023 در ساعت 13:57 به وقت محلی زمین لرزه ای در قلمرو جمهوری تاجیکستان به ثبت رسید. گزارش ها.

کانون این زمین لرزه در 389 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و 76 کیلومتری غرب منطقه مرغاب در GBAO بوده است. شدت زمین لرزه ها در مرکز زمین لرزه 4 و در منطقه مرغاب 2 تا 3 امتیاز بوده است. تلفات جانی و تخریبی وجود ندارد.