زمین لرزه در تاجیکستان رخ داد – اخبار تاجیکستان

به گزارش مرکز لرزه نگاری جمهوری تاجیکستان، در تاریخ 2 می 2023 در ساعت 15:31 دقیقه به وقت محلی، زمین لرزه ای در این کشور به ثبت رسید.

کانون این زمین لرزه در 293 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و 58 کیلومتری غرب شهر خاروق افغانستان بوده است. شدت لرزه ها در مرکز زمین لرزه 5 درجه و در خوروگ – 3 درجه بود. تلفات جانی و تخریبی وجود ندارد.