سازمان بهداشت جهانی نسبت به شربت سرفه خطرناک هندی هشدار داد – اخبار تاجیکستان

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز سه‌شنبه نسبت به شربت سرفه ساخت هند که حاوی مقادیر غیرقابل قبول دی اتیلن گلیکول و اتیلن گلیکول است، هشدار داد.

سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای اعلام کرد که یک محموله داروی خطرناک سرفه ساخت هند در جزایر مارشال و میکرونزی پیدا شده است. این سازمان اشاره کرد که نمونه‌های شربت از جزایر مارشال محتوای غیرقابل قبولی از مواد سمی – دی اتیلن گلیکول و اتیلن گلیکول را نشان داد.

سازمان بهداشت جهانی مواردی از مسمومیت با این دارو را گزارش نکرده است، اما هشدار داده است که مصرف مقادیر قابل توجهی دی اتیلن گلیکول و اتیلن گلیکول می تواند منجر به مرگ شود.

دولت هند هنوز در مورد این اطلاعات اظهار نظری نکرده است.