سازمان همکاری شانگهای نقشه راه را برای کنار گذاشتن کامل دلار تهیه می کند – اخبار تاجیکستان

سازمان همکاری شانگهای (SCO) در حال توسعه یک نقشه راه برای انتقال به تسویه حساب به ارزهای ملی است. این روز دوشنبه توسط گریگوری لوگوینوف معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای اعلام شد.

«نقشه راه برای گذار به تسویه حساب با ارزهای ملی در حال تدوین است. این روند بسیار ساده نیست، زیرا متأسفانه دلار، به عنوان یک ارز ذخیره جهانی، بسیار عمیق است، از جمله در سیستم های پول ملی.»

به گفته لوگوینوف، برای کنار گذاشتن کامل دلار، “هنوز کارهای زیادی باید انجام شود و راه زیادی در پیش است.” در مورد معرفی نوعی ارز واحد سازمان همکاری شانگهای، این موضوع هنوز روی میز نیست و چنین هدفی هنوز تعیین نشده است. خوب، ما بیشتر نگاه خواهیم کرد.”