سال تحصیلی 2022-2023 در مدارس کشور رو به پایان است – اخبار تاجیکستان

سال تحصیلی 2022-2023 رو به پایان است. به گزارش خاور به نقل از سرویس مطبوعاتی وزارت آموزش و پرورش جمهوری تاتارستان، بر اساس اطلاعات اولیه، حدود 113 هزار دانش آموز پایه 11 و بیش از 158 هزار دانش آموز پایه نهم در سال تحصیلی جاری فارغ التحصیل خواهند شد.

به گفته این وزارت، دانش آموزان پایه های اول موسسات آموزشی عمومی تاجیکستان تحصیلات خود را در 25 ماه مه تکمیل می کنند.

دانش آموزان پایه های 2 تا 11 موسسات آموزشی عمومی در تاریخ 1 ژوئن تحصیلات خود را به پایان خواهند رساند.

«از 3 تا 10 خردادماه گواهینامه دانش آموزان پایه چهارم تا هشتم و پایه دهم برگزار می شود. فارغ التحصیلان پایه 9 از 3 تا 15 ژوئن و فارغ التحصیلان پایه 11 از 3 تا 20 ژوئن ارزیابی خواهند شد.

همچنین در راستای اجرای الزامات قانون جمهوری تاجیکستان «در مورد سامان‌دهی سنت‌ها، جشن‌ها و آیین‌ها در جمهوری تاجیکستان» و جلوگیری از هرگونه حادثه، نقض نظم عمومی، جمع‌آوری کمک‌های مالی، ضیافت‌ها و هدایا، پیاده‌روی بازدید از رستوران ها، بر اساس مصوبه هیئت علمی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 7 فروردین 1396 و دستور وزیر آموزش و پرورش کشور در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 در انواع موسسات آموزشی عمومی، صرف نظر از شکل سازمانی و سازمانی- قانونی، برگزاری رویداد «فراخوان سررسید» ممنوع است.

در اول شهریور تقریباً دو میلیون و 300 هزار کودک و نوجوان کشور از جمله بیش از یک میلیون و 110 هزار دختر وارد مؤسسات آموزشی شدند که از این تعداد 272 هزار نفر (133 هزار دختر) برای اولین بار از آستانه مدرسه عبور کردند.

طبق اطلاعات اولیه، حدود 113000 دانش آموز پایه 11 و بیش از 158000 دانش آموز پایه نهم در سال تحصیلی جاری فارغ التحصیل خواهند شد.