ساکنان کوتلنیکی مسکو به دلیل فراوانی مهاجران تاجیک به پوتین روی می آورند – اخبار تاجیکستان

در کوتلنیکی مسکو، ساکنان به دلیل فراوانی مهاجران به پوتین روی آوردند: در نتیجه، منطقه توسط وزارت امور داخلی محاصره شد.

مردم در درخواست خود خواستار ممنوعیت ورود مهاجران شدند و گفتند که 70 تا 80 درصد جمعیت کوتلنیکی را تاجیک ها تشکیل می دهند. علاوه بر این، اهالی مسکو می‌گویند که مهاجران دختران روسی را آزار می‌دهند، زباله‌ها را آشغال می‌ریزند، رفتاری بی‌رحمانه نشان می‌دهند و هنگامی که به آنها تذکر داده می‌شود شروع به توهین به آنها می‌کنند.

نیروهای امنیتی امروز وارد شدند. تاجیک ها توسط چندین اتوبوس دستگیر شدند و به ویژه اتوبوس های متجاوز نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.