ساکن هامادونی به زورگیران 2 هزار سومونی پرداخت کرد تا آنها زبان او را قطع نکنند – اوستا

ساکن حمدونی 2 هزار سامونی به زورگیران پرداخت کرد تا زبان او را قطع نکنند

21 نوامبر 2020 ، ساعت 11:40

اوستا Tj | 20/11/18 | سه تن از ساکنان منطقه هامادونی در منطقه ختلون به اتهام زورگیری توسط مأموران پلیس بازداشت شدند.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان ، یک ساکن 30 ساله در منطقه هامادونی با OMVD منطقه Ismoili Somoni در دوشنبه سخنرانی کرد.

این مرد گفت كه در تاریخ 10 نوامبر سال جاری ، در یكی از خیابانهای شهر دوشنبه افراد ناشناس با تهدید به قطع زبان با تیغ روحانی 20 هزار سامونی را با اخاذی ، آنها را از صحنه دور كردند.

در جریان فعالیتهای جستجوی عملیاتی ، سه تن از ساکنان منطقه هامادونی به ظن ارتکاب این جنایت بازداشت شدند که یکی از آنها سابقه کیفری دارد.

آژانس اجرای قانون گزارش داد ، تحقیقات در مورد این واقعیت در حال انجام است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>