سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان برای یک سفر دولتی وارد تاجیکستان شد – اخبار تاجیکستان

به گزارش خاور، سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان در یک سفر رسمی وارد جمهوری تاجیکستان شد.

سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان در فرودگاه بین المللی دوشنبه با کوخیر رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات دیدار کرد.

در چارچوب این سفر دیدارها و مذاکرات در سطح عالی بین تاجیکستان و ترکمنستان پیش بینی شده است و طیف گسترده ای از همکاری های دوجانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس برنامه این سفر، پس از دیدارها و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و ترکمنستان، چندین سند جدید همکاری امضا خواهد شد.