سرویس مطبوعاتی تئاتر Sovremennik از اخراج لیا آخدژاکوا خبر داد

سرویس مطبوعاتی تئاتر Sovremennik اعلام کرد که لیا آخجاکوا، هنرمند خلق روسیه “به میل خود از تئاتر استعفا داد.”

این تئاتر افزود: در این راستا روابط کاری با وی قابل ادامه نیست.

پیش از این، لیا آخدژاکوا گزارش داده بود که تئاتر با مشارکت او با سایر تولیدات جایگزین نمایشنامه “جین بازی” شده است و پس از آن هیچ نقشی در تئاتر باقی نمانده است.

به یاد بیاورید که آخدژاکوا در سال 1977 در گروه Sovremennik پذیرفته شد. او همچنین در بیش از 90 فیلم بازی کرد، از جمله مسکو به اشک ها اعتقاد ندارد، کنایه از سرنوشت، یا از حمام خود لذت ببرید!، عاشقانه اداری، گاراژ.