سریال «غرش»؛ وقتی نیکول کیدمن عکسهای قدیمی را میخورد!

تعداد زیادی سریال خارجی جدید در ژانر تاریخی ساخته شدهاند. حماسه، پادشاهی و نبرد بخش جداییناپذیر همین سریالها هستند، درنتیجه در ژانر هیجانی یا این که اکشن هم دستهبندی میشوند. حتی درصورتیکه هنوز زیرنویس پارسی منتشر نشده باشد، مخصوصاً به جهت سریالهایی که فصل به فصل منتشر میگردند و خیر قسمت به نصیب یا این که سریالهای کمطرفدار، میتوانید زیرنویس انگلیسی اخذ نمایید تا به درک مطلب یاری ویژهای کند. این سریال توانسته هست محبوبیت خویش را تا به اینجای فعالیت نگهداری نماید و برای فصل ششم تمدید شود که فصل آخری آن خواهد بود. از موفقیتهای این اثر شگفتانگیز میتوان به دهها میلیون بینندۀ ثابت و راضی، ادامۀ تولید در 14 فصل دیگر و در نهایت تمدید آن برای فصلهای 15 و 16 اشاره کرد، موفقیتی که بسیاری از سریالهای کهن نتوانستند به آن دست یابند. می توان گفت همۀ سریالهای دردسترس در ایران بدون‌پول هستند، زیرا به کمپانی سازندۀ آن ها هزینهای بابت ایجاد پرداخت نمیکنیم. همانطور که از اسمشان معین است، سریال های تاریخی خارجی روایتی در پیشین هستند، براین اساس بخش اعظمی از سریالهایی که در این فهرست نیستند نیز پشت صحنه سریال کره ای سقوط بر روی تو تاریخی محسوب میشوند. ماجرا سریال در سال ۱۹۸۰ شکل میدهد، “ویل” پسر جوانی می باشد که روزی ملازم اصلی دوست صمیمی اش مایک به جنگلی میروند و در همانجا نیز ناپدید میشوند، تحقیقات گسترده و آزمایشهای نهفته به جهت دانستن علت همین حادثه انجام میشود، طی این اتفاقات اساسی دختر بچهای تعجب آور و غریبه رو به رو میشوند. همین سریالهای خوشساخت و پرخرج معمولاً کلیدی اقبال مخاطب روبهرو می‌شوند و امتیازهای بالایی دارند. در صورتی که از آنان خوشتان آمده و اساسی سلیقۀ شما سازگار بودهاند، سایر سریالهای به عبارتی ژانر را حتماً برای دیدن در نظر داشته باشید و اصلی روشهایی که در بخشهای فراتر گفته شد، سریالهای مشابه را بیابید و از دیدنشان لذت زیرنویس سریال کره ای ببرید. معمولا هر سریال خارجی یک یا یکسری ژانر مشخص دارد، ولی اکثر وقت ها سریالها در یک ژانر نمیگنجند و طبیعی می باشد که هر سریالی در تعدادی بخش وجود داشته باشد و در یکسری مقوله بگنجد.