سغد برای عملیات مبارزه با مواد مخدر “کوکنور-2023” آماده می شود

به گزارش سوگدنیوز به نقل از سرویس مطبوعاتی اداره منطقه ای، عملیات “کوکنور-2023” از اول ژوئن تا 30 نوامبر 2023 در قلمرو منطقه سغد انجام می شود.

برای سازماندهی کار، کنترل و هماهنگی ساختارهای مربوطه، ستاد عملیاتی منطقه ای “کوکنور-2023” ایجاد شد. به عنوان بخشی از این عملیات، گروه های عملیاتی-جستجو از میان افسران انتظامی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از گسترش مواد مخدر و جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، دستگاه‌های مربوطه منطقه وارد کار این ستاد خواهند شد. شورای هماهنگی پیشگیری از انتشار مواد مخدر و جرایم در بین مردم در نظر دارد اقدامات و مجموعه ای از رویدادهای مختلف را برگزار کند.

لازم به ذکر است که عملیات “کوکنور” هر ساله در خاک جمهوری تاجیکستان به منظور شناسایی و از بین بردن محصولات غیرقانونی و مناطق رویش گیاهان وحشی حاوی مواد مخدر، برای سرکوب مسیرهای مواد مخدر غیرقانونی انجام می شود. قاچاق و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه جامع در میان اقشار مختلف مردم.

رکورد در سغد، آماده شدن برای عملیات ضد مواد مخدر “کوکنور-2023” برای اولین بار ظاهر شد اخبار تاجیکستان – Avesta.tj.