سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به جمهوری تاجیکستان پایان یافت – اخبار تاجیکستان

در فرودگاه بین المللی دوشنبه، میهمان عالی رتبه سردار بردی محمداف توسط کوخیر رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و سایر مقامات بدرقه شد.

یادآوری می شود که سفر دولتی رئیس جمهور ترکمنستان به جمهوری تاجیکستان در روزهای 10 و 11 می ادامه یافت. در این سفر دیدار سران و هیئت های رسمی دو کشور صورت گرفت و در پی آن 24 سند همکاری جدید امضا شد.