سه شهروند تاجیکستان در درگیری در غرب مسکو با چاقو زخمی شدند – اخبار تاجیکستان

به گزارش MK، سه شهروند تاجیکستان شامگاه چهارشنبه در درگیری در غرب مسکو با چاقو زخمی شدند.

همانطور که مشخص شد، این حادثه در ساعت 22:00 نزدیک خوابگاه در خیابان پنجاهمین سالگرد مهر رخ داد. دو گروه از بازدیدکنندگان از تاجیکستان در اینجا جنگیدند. در نتیجه سه شرکت کننده در درگیری 20 تا 25 ساله با جراحات چاقو در بیمارستان بستری شدند. جستجو برای یافتن مظنونان ادامه دارد.