سگ گیر کرده در جزیره ای در وسط رودخانه ورزوب در دوشنبه نجات یافت – اخبار تاجیکستان

اهالی دلسوز نگران بودند که سگی در جزیره‌ای واقع در حوضه آب رودخانه ورزوب گیر کرده و 4 روز است که در آنجا بوده و در شبکه‌های اجتماعی درخواست کمک به این حیوان را منتشر کرده‌اند.

کارمندان CoES با کمک یک قایق و تجهیزات ویژه عملیات نجات را آغاز کردند. کار با جریان شدید رودخانه پیچیده شد. حدود دو ساعت، امدادگران عملیات پیچیده ای را برای نجات حیوان انجام دادند. آنها موفق به نجات حیوان نگون بخت شدند که در ساحل رها شد.