سیروج الدین مهرالدین با هیئت جمهوری کره پذیرایی کرد – اخبار تاجیکستان

سیرو الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در 15 می 2023 با هیئتی از جمهوری کره به سرپرستی نماینده ویژه رئیس جمهور، دبیر ارشد سیاست های آینده دفتر ریاست جمهوری دیدار کرد. به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، جانگ سونگ مین کره جنوبی.

به گفته این منبع، در این دیدار سطح فعلی و چشم انداز طیف گسترده ای از موضوعات همکاری های دوجانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، فرهنگی، علمی، آموزشی، گردشگری و بشردوستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.