سیرو الدین مهرالدین در نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان شرکت کرد – اخبار تاجیکستان

به تاریخ 13 اپریل 2023، سیرو الدین محرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در چهارمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان شرکت کرد، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان گزارش می دهد.

در این دیدار وزرای امور خارجه ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان نیز حضور داشتند.

در این دیدار طرفین در مورد وضعیت کنونی نظامی-سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و بشردوستانه افغانستان بحث و تبادل نظر کردند و در مورد حل مسایل کمک رسانی به مردم این کشور نیز تبادل نظر کردند.

در نتیجه این نشست، اعلامیه مشترک وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به تصویب رسید.