شرکت دانشجویان TNU در سیزدهم مجمع جوانان اقتصادی اوراسیا – اخبار تاجیکستان

به گزارش TNU، از 25 آوریل تا 27 آوریل، XIII مجمع جوانان اقتصادی اوراسیا در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان به طور فعال شرکت کردند.

شایان ذکر است که دانش‌آموزان در 5 نامزدی این مسابقه شرکت کردند: «راه‌های حمایت از حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند»، «چالش سبک تیک‌توک: قهرمان زمان ما»، «شهر: آینده را باز کنید». “امنیت اقتصادی از نگاه جوانان: تجربه جهان و روسیه” و “قانون و تجارت: تکامل و نوآوری”. بیش از 11 هزار نفر از 172 کشور از جمله هند، عربستان سعودی، پرو، اکوادور، کنیا، آرژانتین در این مسابقات شرکت کردند.

تیم TNU سطح عالی دانش را نشان داد.