شماره ای که نماینده روسیه تحت آن در Junior Eurovision اجرا می کند اعلام شد

صوفیا فسکووا 11 ساله در مسابقه بین المللی آواز یوروویژن 2020 با شماره نهم اجرا می کند. Feskova آهنگ “My New Day” را ارائه خواهد داد.

اولین شخصی که نماینده آلمان است سوزان اولسوف با آهنگ “Stronger with you” خواهد بود.

مسابقه آواز خردسال یوروویژن از 27 تا 29 نوامبر برگزار می شود. این مسابقه به دلیل محدودیت های مربوط به بیماری همه گیر برای اولین بار در قالب یک کنفرانس از راه دور برگزار می شود.