طرح سربازی اجباری بهاره در تاجیکستان 76 درصد تکمیل شد – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری تاجیکستان، تا 10 مه، طرح خدمت اجباری بهاره در تاجیکستان 76 درصد تکمیل شده است.

به گفته منبع، در اولین روز از کمپین پیش نویس، شهرها و مناطق GBAO از اجرای 100 درصدی این طرح گزارش دادند. کمپین اجباری اجباری نیز در هر چهار ولسوالی دوشنبه 100 درصد تکمیل شد. در منطقه ختلان – 77٪، در مناطق تابع جمهوری – 77٪ و در منطقه سغد – 68٪.

شنیده ها حاکی از آن است که بخشداری لخش، نورآباد، رشت، تاجیک آباد، سنگور و شهر وحدت از اجرای این طرح در فروردین ماه گزارش داده اند. در منطقه ختلان طرح سربازی اجباری ارتش در مناطق وخش، فرخور و دانگره و شهر لواکند اجرا شد.

در ابتدای هفته، دو منطقه سغد – شهر بوستون و منطقه گورنوماچینسکی – نیز از اجرای طرح سربازگیری بهاره به صفوف ارتش تاجیکستان خبر دادند.

به طور کلی برنامه کاری سال 2023 برای سربازی اجباری بهاره در رده های نیروهای مسلح تاجیکستان 76 درصد تکمیل شده است.

لازم به یادآوری است که از اول آوریل، کمپین بهاری برای خدمت اجباری برای خدمت در صفوف ارتش تاجیکستان در تاجیکستان آغاز شد. بر اساس حکم رئیس جمهور، جوانان متولد 1375 تا 1384 به خدمت سربازی وظیفه بهاره جاری فراخوانده می شوند.