عایق الکتریکی :: بسته های آموزشی پتروشیمی و پالایشگاه

کلاس A نوعی عایق دیرین است که از ورنی ها و رزین های ارگانیک به کار گیری می کند. کل اجزای الکتریکی داخلی می بایست تماما در یک بدنه عایق بندی شده باشند که از هرگونه اتصال کوتاه قطعات رسانا جلوگیری می عایق الکتریکی پارس کند. به هر حال، عایق بعضی جریانات را عبور می دهد پس می بایست آن را به تیتر ماده ای حساس مقاومت ویژه بالا قلمداد کرد. مهمترین ماده عایق هوا است. در حالا حاضر ، مصرف جهانی این بسپار بالغ بر 69 میلیون تن ، معادل 31 % تمام مصرف بسپارهای لبریز مصرف عالم است. ساخت پلی اتیلن سبک خطی در سال 2002 بالغ بر 9/14 میلیون بدن بوده می باشد که اهمیت رشد 7/5 درصدی به 6/19 میلیون بدن در سال 2007 رسید. این بسپار به استدلال خصوصیت های منحصر به فرد، از رویش مصرف بالاتری نسبت به پلی اتیلنهای سبک و سنگین برخوردار است. بطوریکه پیش بینی میگردد تا سال 2017 مصرف همین پلیمر با میانگین پرورش مصرف سالانه 4/5 % به حدود 34 میلیون تن (34 % مصرف تمام پلی اتیلن ها ) حیاتی لغو گردد . همینطور پیش بینی می گردد که در سال 2017، پلی اتیلن سنگین کلیدی مصرف حدود 46 میلیون تن حدود 46 % مصرف کل پلی اتیلن ها را به خویش اختصاص دهد . این بسپار از تراکم کمتری نسبت به پلی اتیلن سبک برخوردار است، در برعلیه پاره گی و شکاف شدن مقاومت، استحکام و کشش بهتری از خویش نشان میدهد. این بسپار هر چند نسبت به پلی اتیلن سبک از مقاومت ضربه ای کمتری برخوردار است، ولی مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی تنشهای شکننده محیطی عالی است. به جهت محافظت از پاها کفش های دی الکتریک (کفش ایمنی غیر فلزی) یا کفش های ایمنی ضد الکتریسیته اهمیت کف و پاشنه های غیر رسانا و مقاوم در برابر ضربه ساخته می شوند. آزمون هایی وجود داراست که حیاتی استعمال از آن ها می توانیم صحت عملکرد عایق ها را تحلیل کنیم. به عنوان مثال ، از مواد عایق الکتریکی سرامیک معمولاً به تیتر عایق های خطی و بوششی در پست ها سرامیک عایق الکتریکی استعمال می شود.