عبور گروهی از قاچاقچیان از خط مرز دولتی تاجیکستان – اخبار تاجیکستان

به تاریخ 28 آوریل ساعت 1:30 بامداد یک گروه مسلح از قاچاقچیان فراملی متشکل از 8 نفر به سرکردگی دودیهدو، نودیرشو و زابی ولادی محمدسخی ساکنان استان کاریای برپنج ولوسوولی شوگنان بدخشان افغانستان با هدف انتقال مواد مخدر در مقیاسی خاص و همچنین سلاح و مهمات از خط مرز دولتی تاجیکستان و افغانستان در 184 منطقه حفاظت شده پاسگاه مرزی نهم “تیشور” یگان مرزی “خروغ” عبور کرد. این خبر را در مرکز مطبوعاتی یگان سرحدی “خروغ” اداره نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای منطقه خودمختار گورنو بدخشان به نایات “خاور” گزارش کردند.

قاچاقچیان از دستور مرزبانان تاجیک برای تسلیم اطاعت نکردند و از سلاح های گروهی تیراندازی کردند.

جنایتکاران که قادر به مقاومت در برابر آتش برگشت نبودند، مواد مخدر، اسلحه و مهمات را به محل حادثه پرتاب کردند و با استفاده از تاریکی روز به سمت افغانستان متواری شدند.

در صحنه، 3 همدستان قاچاقچیان افغان، اتباع جمهوری تاجیکستان، دوملوجونوف امین امیروویچ، متولد 1982، بومی و ساکن شهر بوستون، منطقه سغد، سیدمانزاروف نیدو سایفلوویچ، متولد 1993، در محل بازداشت شدند. . بومی و ساکن روستای یومچی در منطقه شوگنان، ساکن شهر خجند و سعیدمورسالوف ناوراس سعیدموسویویچ، متولد 1987، بومی و ساکن منطقه شوگنان منطقه خودمختار گورنو بدخشان.

45 کیلوگرم هروئین، 1 قبضه اسلحه کلاشینکف با 4 عدد خشاب، 74 فشنگ، 1 دستگاه دید در شب مخصوص، 10 (ده) هزار دلار آمریکا از محل کشف و ضبط شد.

متاسفانه در جریان درگیری مسلحانه با قاچاقچیان افغان یک سرباز کشته شد.

در این خصوص پرونده جنایی تشکیل و اقدامات عملیاتی – تجسس و تحقیقات در حال انجام است.