عرق نعناع ؛ خواص، مضرات و هشدارهای مصرف

طی روند تبخیر و تقطیر، اسانس و رایحه گیاه داخل مولکولهای آب رخنه می‌نماید و در اصطلاح علمی، آب مقطر تولید میشود. فرآیند ساخت عرق نعنا چطور است؟ مثلاً میزان برگ نعنایی که برای ایجاد یک شیشه عرق نعنا دوآتشه استعمال میشود، فراوان اکثر از برگ نعنایی میباشد که به جهت ساخت یک پیاله عرق نعنا معمولی به کار میرود. مضمون‌ کلمه «دوآتشه» که روی بعضی از عرقیات گیاهی درج میشود، چیست؟ تفاوت فی مابین عرق نعناهای پاستوریزه و سنتی موجود در بازار چیست؟ این تفاوت سبب ساز ناآگاهی بخش اعظمی از فارسی زبانان از طرز به کارگیری از حرف تعریف the در زبان انگلیسی می شود. در حالی که در انگلیسی سخن تمجید the نشان دهنده معرفه بودن یک اسم است. در زبان فارسی ما برای وضعیت معرفه سخن تعریف نداریم. معادل، ترجمه و معنا مطلوب فارسی برای برخی از عبارات انگلیسی گاهاً وجود ندارد یا هنوز برای آن کلمه ای ساخته نشده است. در واقع بیان هم اندازه پارسی “پنجرهها” به جهت همین کلمه در این متن، اشتباه است. برای ساخت عرق گیاهی، در آغاز آب و ماده معطر را که همان خرید عرق نعنا ذرت مکزیکی گیاه باشد، میجوشانند. به لحاظ میرسد که آغاز تقطیر و استخراج رایحه گیاهان دارای ایجاد گلاب از گل محمدی آغاز شده و کمکم به مرحله کنونی تولید صدها جور عرق گیاهی رسیده است. گیاهانی مثل ریحان، بیدمشک، گل محمدی و نعناع که اصلی رایحه و اسانس هستند، قابلیت عرقگیری دارند. در یک مطالعه بر روی 13 فرد سلامت ، معین شد که مصرف مشتقات نعناع منجر به کاهش اشتها در مقایسه دارای عدم مصرف آن میشود. اما یادگیری این ضمایر به طور معمول خیلی دشوار وجود ندارد و حساس مقداری تمرین می توانید به آن‌ها مسلط شوید. اما آن نیز باید زیر لحاظ پزشک معالج باشد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت قیمت عرق نعناع ربیع.