عمل برش معده در تاجیکستان با موفقیت انجام شد – اخبار تاجیکستان

خوور می نویسد، در مرکز علمی جمهوری خواه جراحی قلب و عروق، پزشکان تاتارستان به همراه متخصصان ترک سه فرد چاق را جراحی کردند.

عمل با موفقیت انجام شد و شب‌های بعد از عمل وضعیت بیماران نسبتاً رضایت‌بخش است و در بستر و بخش فعال هستند..

این عمل به روش لاپاراسکوپی و بدون ایجاد برش بزرگ در شکم بیمار انجام شد که دستاوردی در زمینه جراحی در کشور محسوب می شود.

بیان شد که در چارچوب همکاری دولت تاجیکستان و ترکیه، اندکی قبل، سه پزشک موسسه دولتی “مرکز علمی جمهوری برای جراحی قلب و عروق” دوره بازآموزی را در بیمارستان یادبود استانبول ترکیه در جراحی چاقی گذراندند. .