عمل ژنیکوماستی در مشهد (کوچک کردن سینه آقایان)

جواب منفی است. اثبات نشده میباشد که ژنیکوماستی باعث ساخت سرطان در آقایان می شود مگر در موردها خاصی مانند سندروم کلاین فلتر که سندروم مادرزادی میباشد و شیوع آن زیاد معدود است. در صورتیکه جمع ساخت شده غیرطبیعی و کلیدی بوده، یا اینکه آن یک طرف باشد، دکتر معالج انجام بیوپسی و آزمایش خون را به جهت رد کردن سرطان سینه تجویز خواهد کرد. در همین وضعیت الگوی ایجاد شکاف (بریدگی) برای درمان فرد به موقعیت یگانه وی و اولویتهای جراح بستگی دارد. در بیشتر موارد، عده ها به طور ناهموار تولید می شوند. همین مساله ممکن میباشد به صورت توده یا این که بافت چربی در اطراف نوک پستان فرد آغاز گردد. شخص در گیر به ژنیکوماستی معمولا به میزان بیش از حد از هر دو جور بافت را دارا است. چون تن مرادن مسن خیس در مقایسه دارای جوانان، تستوسترون کمتری ساخت کرده، مقدار چربی بالاتر بوده و در عاقبت تراز استروژن ارتقا خواهد یافت. در نهایت جایگزینی تستوسترون موجب معالجه ژنیکوماستی را در مردان مسن حساس تراز تستوسترون پایین خواهد شد. ایشان یک عدد از کلیدی تجربه ترین و بهترین جراحان همین حوزه میباشند که سال هاست اصلی تکنیک مخصوص به فرد خود به جراحی ژنیکوماستی می پردازند. به جهت مثال ابتدا لازم میباشد فرد مراجعهکننده، آزمایش خون و ماموگرافی سینه را انجام دهد تا متخصص از موقعیت بافت سینه و همچنین ترکیبات موجود در خون باخبر شود. ورم بعد از فعالیت ژنیکوماستی بعد از گذشت 3 هفته به طور درمان فوری ژنیکوماستی کامل رفع میشود. تغییر‌و تحول حس نوک پستان که ممکن میباشد به طور موقت یا دائمی باشد. در صورتیکه تورم، درد، ترشح از نوک پستان یا ترکیبی از همین مورد ها غیر معمول و به طور مداوم وجود داشته باشد، لازم هست تا اصلی دکتر مشورت کنید. رتبه سه: بزرگ شدن متوسط کلیدی بیشتر پوست جزئی. روش های درمان ژنیکوماستی در آقایان شامل لیپوساکشن، برش بافت چربی بیش تر و یا این که به کار گیری ترکیبی از لیپوساکشن و براندن بافت است. درمان ژنیکوماستی هنوز به خاطر ماهیت سفت و متراکم پستان و اضافه بودن پوست که اکثر وقت ها وجود دارااست حیاتی معضل هایی ملازم می باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اصلی ژنیکوماستی عوارض وب سایت خود باشید.