فیلم ها و برنامه های تلویزیونی چینی در کشورهای آسیای مرکزی آغاز شد – اخبار تاجیکستان

اخیرا مراسمی برای راه اندازی مراسمی برای نمایش فیلم ها و برنامه های تلویزیونی چینی به نام «ارتباط با آسیای میانه» به صورت رسمی برگزار شد. این رویداد با همکاری گروه رسانه ای شرکت دولتی رادیو و تلویزیون چین و رسانه های پیشرو در آسیای مرکزی برگزار شد. مجموعه ای از فیلم ها و برنامه های تلویزیونی برجسته چینی که به زبان های محلی ترجمه شده اند از طریق رسانه های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به مخاطبان محلی ارائه می شوند.

به عنوان بخشی از این رویداد، هفت فیلم و برنامه تلویزیونی که پیشرفت مدرنیزاسیون چین را نشان می دهد در کشورهای آسیای مرکزی پخش می شود که عبارتند از «معامله بزرگ»، «ردپای کربن»، «برای اولین بار در زندگی»، «طعم سین کیانگ». , “سلام تبت جدید”. ترجمه به شش زبان محلی انجام شد.