قدیمی ترین کارمند “MK” ناتالیا دردیکینا روزنامه نگار افتخاری روسیه شد

روزنامه نگار MK ، ناتالیا الكساندرونا داردیكینا عنوان روزنامه نگار افتخاری فدراسیون روسیه را دریافت كرد. ناتالیا الكساندرونا بیش از نیم قرن در تحریریه كار می كرد و هنوز هم ستون گروه ادبیات و هنر است. در سن 91 سالگی ، او همچنان اخبار دنیای فرهنگ را دنبال می کند و مقالاتی را درباره موضوعات مرتبط می نویسد. برای شایستگی در توسعه روزنامه نگاری داخلی و سالها کار وظیفه شناسی با حکم رئیس جمهور روسیه V.V. پوتین و عنوان افتخاری به وی اعطا شد. به دلیل همه گیری ، ناتالیا الكساندرونا ، مانند بیشتر اعضای تحریریه ، از راه دور به محل كار خود رفت. بنابراین ، وی روز سه شنبه 24 نوامبر نشان افتخار و اسناد خود را برای او در خانه دریافت کرد.