قزاقستان و تاجیکستان توافقنامه ساخت مراکز توزیع عمده فروشی امضا کردند – اخبار تاجیکستان

به گزارش کازینفورم، سلیمان زیزودا، معاون نخست وزیر تاجیکستان در مورد توافقات حاصل شده با قزاقستان در مجمع تجاری آستانه صحبت کرد.

به گفته وی، توافق نامه ای بین کشورها برای ساخت مراکز توزیع عمده امضا شد. این امر باعث افزایش عرضه میوه ها و سبزیجات مورد تقاضا در قزاقستان می شود.

سلیمان زیزودا خاطرنشان کرد: سال گذشته تاجیکستان حدود 2 میلیون و 700 هزار تن میوه و سبزیجات و یک میلیون تن میوه و انگور تولید کرد. 26 هزار تن انگور به قزاقستان صادر شد. ساختار تحویل محصولات کشاورزی سال به سال در حال افزایش است.

«امروز در یک مجمع تجاری در کمیسیون بین دولتی، از سرگیری ترافیک هوایی بین دوشنبه و آستانه اعلام شد. من فکر می کنم که این موضوع حل خواهد شد.

پیش از این گزارش شده بود که بازرگانان قزاقستان و تاجیکستان قراردادهایی به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دلار امضا کردند. در نتیجه این نشست قرار است این رقم به 2 میلیارد دلار برسد.