لوکاشنکا از تهدیدهای کلیدی برای کشورهای CIS نام می برد – اخبار تاجیکستان

یکی از تهدیدات کلیدی امروز، اطلاعات و تأثیرات روانی آن است. این را الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در نشستی با شرکت کنندگان پنجاه و دومین نشست شورای روسای آژانس های امنیتی و خدمات ویژه کشورهای عضو CIS بیان کرد.

یکی از تهدیدات کلیدی امروز، اطلاعات و تأثیرات روانی، انتشار عمدی اطلاعات نادرست و جعلی است. هدف از چنین اقداماتی تضعیف اقتدار کشورهای ما در عرصه بین المللی است. الکساندر لوکاشنکو گفت: اقدامات خطرناک و تهاجمی گاهی اوقات به عنوان جعلی خلاصه می شود.

وی تاکید کرد که انحصار اطلاعاتی غرب، به ویژه کنترل اینترنت، شبکه های اجتماعی بزرگ و رسانه های بین المللی تنها به این امر کمک می کند.