مجریان قانون تاجیکستان به دنبال صاحب حساب جعلی شهردار دوشنبه در شبکه های اجتماعی هستند – اخبار تاجیکستان

وزارت امور داخله تاجیکستان به دنبال صاحب صفحه جعلی شهردار دوشنبه در شبکه های اجتماعی است. به گزارش سرویس مطبوعاتی این اداره، رستم امامعلی صفحه واقعی ندارد.

اداره تحقیقات جنایی وزارت امور داخله تاجیکستان از جستجو برای یافتن صاحب صفحه فیس بوک جعلی رستم امامعلی شهردار دوشنبه* خبر داد.

به گفته این منبع، نهادهای مجری قانون تاجیکستان اشاره کردند که صفحه موجود هیچ ارتباطی با شهردار پایتخت و همچنین رئیس شورای ملی و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان ندارد. نمایندگان وزارت امور داخله تاکید کردند که رستم امامعلی در شبکه های اجتماعی حساب کاربری ندارد و تمام نشریاتی که در صفحه جعلی ظاهر می شود، نتیجه اقدامات یک فرد ناشناس است.

مأموران تحقیقات جنایی از خوانندگان خواستند برای جلوگیری از حوادث ناخوشایند احتمالی از بازنشر و اظهار نظر در صفحه جعلی خودداری کنند. آنها همچنین تاکید کردند که صاحب یک حساب کاربری جعلی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.