محصولات صنعتی در تاجیکستان بالغ بر 24.3 میلیارد سومونی – اوستا است

محصولات صنعتی در تاجیکستان بالغ بر 24.3 میلیارد سامانی بوده است

23 نوامبر 2020 ، ساعت 14:32

02اوستا. Tj | 23.11.2020 | میزان تولیدات صنعتی در تاجیکستان در سه ماهه سوم سال 2020 بالغ بر 24.3 میلیارد سومونی (بیش از 2.1 میلیارد دلار) بوده است که 10.7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 2019 است.

طبق آمار ، رشد تولید صنعتی در جمهوری اسلامی با افزایش چشمگیر تولید در صنعت تولید و برق همراه است.

در طول دوره گزارش ، حجم تولید در صنعت تولید بیش از 14.9 میلیارد سامانی در منبع تغذیه – بیش از 5.8 میلیارد سامونی – بوده است.

در نه ماه اول سال 2019 ، حجم تولیدات صنعتی در تاجیکستان به بیش از 21.4 میلیارد سامونی رسیده است.