مدیر موزه یهودی Pronicheva رئیس جدید Polytech شد

النا پرونیچوا ، که پیش از این به عنوان مدیر اجرایی موزه یهودی مسکو و مرکز تحمل فعالیت می کرد ، به عنوان مدیر جدید موزه پلی تکنیک مسکو منصوب شد.

معاون وزیر فرهنگ ، آلا مانیلووا ، با اعلام انتصاب خود گفت: “امروز یک روز مهم در تاریخ جدید موزه است.”

وی افزود که این تصمیم “در پشت صحنه نبود” و از مدیر سابق موزه ، یولیا شاخنوسكایا ، برای كار انجام شده تشكر شد ، حتی اگر “وزارتخانه شكایت داشت.”

همچنین ببینید: “مدیر دانشگاه پلی تکنیک با تشکر از چوبایس استعفای خود را اعلام کرد”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>