مراسم امضای اسناد جدید همکاری و نشست خبری سران دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان پایان یافت – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 10 می 2023 در شهر دوشنبه پس از پایان یافتن دیدارها و مذاکرات در بالاترین سطح تاجیکستان و ترکمنستان، با حضور و با مشارکت سران کشورها، احترام امامعلی رحمان و سردار بردی محمداف، به گزارش سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری تاتارستان، مراسم امضای اسناد جدید همکاری برگزار شد.

رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور ترکمنستان محترم سردار بردی محمداف بیانیه تعمیق مشارکت راهبردی جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان را امضا کردند.

سپس 23 سند دیگر نزد سران کشورها امضا شد.

امامعلی رحمان و سردار بردی محمداف، سران دولت پس از امضای این اسناد، نشستی مطبوعاتی با طیف وسیعی از خبرنگاران درباره دیدارها و مذاکرات عالی‌ترین سطوح تاجیکستان و ترکمنستان برگزار کردند و در جریان بیانیه‌های خود ارزیابی کردند. نتایج آن برای تعمیق همکاری بیشتر مثبت است.