مراسم وداع با رومن ویکیتوک در مسکو آغاز شد

مراسم وداع با کارگردان رومن ویکیتوک در مسکو در حال برگزاری است که در 17 نوامبر در سن 84 سالگی درگذشت. همکاران ، دوستان و تحسین کنندگان استعداد هنرمند مردم به تئاتر او می آیند.

وداع تا ساعت 15:00 ادامه دارد. روز شنبه تابوت ویکیوتیوک برای دفن در اوکراین به اوکراین فرستاده شد.

مقاله را بخوانید: “ویتالی مانسکی در مورد بالکن معروف ویکتوک در لووو صحبت کرد”