مرکز حقوق کودک در تاجیکستان افتتاح شد – اخبار تاجیکستان

بدنه جدید در آکادمی مدیریت دولتی تحت ریاست جمهوری تاتارستان ایجاد شد.

مرکز حقوق کودک برای تجزیه و تحلیل و بررسی مسائل مربوط به حمایت همه جانبه از حقوق و منافع مشروع کودکان، از جمله یتیمان و کودکانی که نیاز به کمک دولتی دارند، باز است.

در مراسم افتتاحیه، رئیس دفتر نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، نمایندگانی از دفتر اجرایی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، وزارتخانه ها و کمیته ها حضور داشتند.

مرکز فعالیت خود را در زمینه توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی در نهادهای دولتی و بین المللی انجام می دهد. برگزاری کنفرانس ها، سمپوزیوم ها، مشاوره ها و سایر رویدادها برای ایجاد یک فضای علمی واحد امکان پذیر خواهد بود.