معاون وزیر امور خارجه آمریکا وارد دوشنبه شد – اخبار تاجیکستان

در 26 آوریل 2023، مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان از دونالد لو، دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی استقبال کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد.

در این دیدار طرفین در مورد وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و همچنین در زمینه‌های امنیتی، بهداشتی و آموزشی گفتگو کردند.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا وارد دوشنبه شد – اخبار تاجیکستان