معاون وزیر امور خارجه درباره همکاری با معاون وزیر خارجه پارلمان انگلیس – اوستا گفتگو کرد

معاون وزیر خارجه در مورد همکاری با معاون پارلمانی وزیر خارجه بریتانیا گفتگو کرد

1 دسامبر 2020 ، 11:28

اوستا. Tj | 01.12.2020 | در آستانه ، در تاریخ 30 نوامبر سال 2020 ، جلسه آنلاین معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مظفر حسین زودا با معاون پارلمانی وزیر امور خارجه پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی خانم وندی مورتون برگزار شد.

براساس وب سایت وزارت امور خارجه جمهوری تاتارستان ، طرفین به توسعه روابط دوجانبه در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و انسانی ابراز علاقه کردند. در این جلسه ، موارد مبارزه مشترک با بیماری همه گیر COVID-19 و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین گفتگو بر اهمیت گسترش همکاری در چارچوب سازمانهای بین المللی و مسسات مالی تأکید کردند.