مقابله با تهدیدات و چالش های مدرن در وزارت امور خارجه کشور با نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفتگو شد – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 16 مه 2023، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، آقای شرف شرالیزدا، نماینده منطقه ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در آسیای مرکزی، خانم آشیتا میتال، مطبوعاتی را پذیرفت. گزارش های سرویس بخش

به گفته این منبع، در این دیدار طرفین در مورد وضعیت و چشم انداز همکاری های متقابل در چارچوب برنامه ها و پروژه های این ساختار و همچنین بسترهای منطقه ای و بین المللی مربوطه برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات و چالش های مدرن به ویژه تبادل نظر کردند. قاچاق مواد مخدر.