موضوعات مربوط به امور اقلیت های ملی در وزارت فرهنگ کشور مورد بررسی قرار گرفت – اخبار تاجیکستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی این وزارتخانه، دولت زاده زلفیا دولت وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در 19 مه با قایرت عبدالرحمونوف کمیسر عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور اقلیت های ملی دیدار کرد.

در این دیدار، موضوعات مهم فرهنگی و اقلیت های ملی، تامین حقوق و آزادی های همه شهروندان فارغ از ملیت و نژاد، مذهب و زبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر فرهنگ در این دیدار خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی مجاز در حوزه فرهنگ، اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت و استفاده از فرهنگ در جهت توسعه همه جانبه اقلیت‌های ملی انجام می‌دهند تا مشارکت حداکثری جوامع آنها در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی ملی را افزایش دهند. رویدادها، و سهم و مشارکت اقلیت های ملی نیز در حیات فرهنگی کشور بسیار چشمگیر است.

طرفین همچنین در خصوص گسترش همکاری های بیشتر در عرصه فرهنگ و هنر تبادل نظر کردند. در مجموع جلسه در سطح سازمانی بالا و در فضای تفاهم طرفین برگزار شد و روابط فرهنگی رضایت بخش و مثبت ارزیابی شد.