مولداوی از تعدادی از توافقات مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع خارج می شود – اخبار تاجیکستان

مایا ساندو گفت که پس از تجزیه و تحلیل توافقنامه های امضا شده در چارچوب کشورهای مستقل مشترک المنافع، کیشینو از برخی از آنها چشم پوشی خواهد کرد.

رئیس جمهور مایا ساندو روز چهارشنبه، 26 آوریل، در مصاحبه با ژورنال گفت که مقامات مولداوی در حال تجزیه و تحلیل توافق نامه های امضا شده در چارچوب کشورهای مشترک المنافع (CIS) هستند، “پس از آن پیشنهادهایی برای خروج از برخی اسناد ارائه خواهند کرد”. تلویزیون.

سندو گفت که “صدها” توافقنامه در طول 30 سال گذشته امضا شده است. آنها هر سال اسنادی را امضا می کردند که به بسیاری از آنها نیازی نبود. اکنون همه اینها در حال تجزیه و تحلیل است.