نتایج جشنواره ملی گروه های خانوادگی «دنیای خوشبختی» در دوشنبه جمع بندی شد – اخبار تاجیکستان

در 15 مه 2023، دور پایانی جشنواره جمهوری‌خواه گروه‌های خانوادگی “دنیای خوشبختی” در فیلارمونیک دولتی تاجیکستان به نام آکاشریف جورایف، همزمان با روز جهانی خانواده، مرکز مطبوعاتی وزارتخانه برگزار شد. گزارش فرهنگ جمهوری تاتارستان

صفرزدا دولت شریف معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در افتتاحیه این مراسم خاطرنشان کرد: در طول سال های استقلال میهن شرایط مساعدی برای توسعه و ارتقای فرهنگ و هنر ملی در کشور ایجاد شده است. و برگزاری تعدادی از رویدادهای فرهنگی تاییدی بر این سخنان است.

هدف جشنواره جمهوری‌خواه گروه‌های خانواده «دنیای خوشبختی» توسعه فعالیت گروه‌های خانوادگی، جستجوی استعدادهای جدید، آشنایی هر چه بیشتر مردم با فرهنگ و هنر، افزایش نقش خانواده در تربیت معنوی جامعه است. جوانان و نوجوانان، حس میهن پرستی و فرهنگ، عشق به زیبایی و خلاقیت.

در دور پایانی جشنواره، گروه‌های خانوادگی نگماتوف‌ها از کانی‌بادام، لاتی‌پوف‌ها از ناحیه ماستچینسکی، خولوف‌ها از شهر کولیاب، اودینایف‌ها از ناحیه ایشکوشیم، راخیموف‌ها از شهر روگون، نوروف‌ها از منطقه گیسار و مورودوف از شهر تورسون زاده در تمامی نامزدهای رقابتی شرکت کردند و مهارت بالایی از خود نشان دادند.

در خاتمه به کلیه شرکت کنندگان لوح تقدیر و جوایز به یاد ماندنی و سوغات و به برگزارکنندگان و کارگروه جشنواره لوح سپاس از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اهدا شد.