نتایج مسابقات «شهر هوشمند دوشنبه» و «شکوفاخوی پویتخت» در پایتخت جمع بندی شد – اخبار تاجیکستان

مراسم باشکوه اهدای جوایز به برگزیدگان جشنواره-مسابقه استعدادهای جوان شهر دوشنبه «شکوفاخوی پوی تخت» و بخش های رقابتی «هفته علم، فناوری، نوآوری و اختراع نوجوان» به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیت پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس هیئت مدیره شهرستان دوشنبه، و جوانان دوشنبه با عنوان «دوشنبه شهر هوشمند است».

این مراسم با حضور رهبری دستگاه اجرایی قدرت دولتی شهر دوشنبه، ساختارهای مربوطه جمهوری و شهرستان، معلمان، کودکان و نوجوانان با استعداد، مبتکران پایتخت برگزار شد.

این رویداد به ابتکار نهاد اجرایی شهر دوشنبه اداره اصلی آموزش و پرورش پایتخت و در قالب رویدادهای “هفته کودک و نوجوان دوشنبه” و “هفته علم، فناوری، نوآوری و اختراع” برگزار شد. نوجوانان و جوانان دوشنبه» که طی مصوبات مربوطه توسط رئیس محترم شهر دوشنبه رستمی امامعلی ابلاغ شده است.

این مراسم به مناسبت روز جهانی حفاظت برگزار شد.

از تاریخ 26 می تا 1 ژوئن 2023، “هفته کودک و نوجوان شهر دوشنبه” در پایتخت اعلام شد.

همچنین از 23 تا 28 می 2023، هفته علم، فناوری، نوآوری و اختراع نوجوانان و جوانان دوشنبه اعلام شد.

در چارچوب «هفته علم، فناوری، نوآوری و اختراع نوجوانان و جوانان دوشنبه» با نام «دوشنبه – شهر هوشمند» رویدادها و مسابقات فکری مختلفی از جمله مسابقه «برنامه نویسی»، مسابقه برگزار شد. برای بهترین تصویر، مسابقه بهترین مقاله، انجمن نوجوانان و جوانان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ارائه برنامه های نوآورانه و همایش علمی و خلاقانه معلمان مؤسسات آموزشی شهر دوشنبه با موضوع ” انتقال به آموزش دیجیتال در شهر دوشنبه» که تعداد زیادی از دانش آموزان و معلمان را به خود جذب کرد.

جشنواره-مسابقه استعدادهای جوان شهر دوشنبه «شکوفاخوی پویتهت» امسال با هدف یافتن و تشویق کودکان و نوجوانان مستعد پایتخت و کمک به رشد معنوی و فکری و ایجاد شرایط افزایش علاقه و استعدادها، آموزش فرهنگی و زیبایی شناختی، جذب نسل جوان به کارهای خلاقانه و هنری و مشارکت دادن آنها در اوقات فراغت در کارهای مفید.

خاطرنشان شد: این جشنواره در ماه های فوریه تا مه سال جاری در سه دوره بین دانش آموزان پایه های 1 تا 9 موسسات آموزشی عمومی در نامزدهای “مجری”، “خوانندگی انفرادی”، “رقص انفرادی”، “رقص گروهی” برگزار شد. ، “آواز کرال”، “اجرا بر روی آلات موسیقی”، “بازیگری” و غیره.

مراسم اعطای جوایز برگزیدگان جشنواره-مسابقه استعدادهای جوان شهر دوشنبه «شکوفاخوی پویتخت» و بخشهای رقابتی «هفته علم، فناوری، نوآوری و اختراع نوجوانان و جوانان دوشنبه» با نام « دوشنبه – شهر هوشمند» به طور رسمی برگزار شد. در این مراسم برنامه فرهنگی به تهیه کنندگی شرکت کنندگان جشنواره-مسابقه استعدادهای جوان در شهر دوشنبه «شکوفاخوی پویتخت» ارائه شد.