نشست بعدی روسای ادارات دفاعی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان برگزار می شود – اخبار تاجیکستان

نشست بعدی روسای ادارات دفاعی کشورهای شرکت کننده در سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سال 2024 در قزاقستان برگزار می شود. این خبر روز جمعه از سوی دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام شد.

نشست منظم وزرای دفاع هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در دهلی نو برگزار شد که در آن در زمینه همکاری در حوزه دفاعی در قالب سازمانی با در نظر گرفتن شرایط کنونی تبادل نظر شد. وضعیت ژئوپلیتیک در این گزارش آمده است: نشست بعدی روسای ادارات دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال 2024 در قزاقستان برگزار خواهد شد.