نشست در چارچوب پروژه مدیریت آب حوزه رودخانه پیانج – اخبار تاجیکستان

در 24 اردیبهشت ماه سال جاری جلسه گروه توسعه بازاریابی در قالب اجرای طرح مدیریت منابع آب حوضه رودخانه برگزار شد. پیانج، سرویس مطبوعاتی آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان گزارش می دهد.

زیرمجموعه های ساختاری آژانس در این نشست شرکت کردند.

هدف از این نشست، با در نظر گرفتن پیشنهادهای آژانس اکولوژی، گردشگری و هواشناسی کشاورزی، جلب توجه و جذب مشتریان کلیدی علاقه مند به خدمات آژانس است.

سخنرانان آمادگی خود را برای ارائه محصولات مشاوره تخصصی آب هواشناسی عمومی برای جمهوری به عنوان یک کل در زمینه گردشگری، هواشناسی کشاورزی و اکولوژی در قالب بولتن برای یک دوره خاص اعلام کردند.

در آینده آژانس بر اساس توانایی های خود بسته ای از خدمات آب و هواشناسی را به طرف های ذینفع ارائه خواهد داد.